Print

Harmonogram zberu druhotných surovín-plastov

Harmonogram zberu druhotných surovín – plastov na 3.Q. 2019

  • 03. 10. 2019
  • 31..10. 2019 
  • 13. 11. 2019 
  • 11. 12. 2019

 

Papier a sklo sa zbiera len do označených veľkoobjemových kontajnerov pred Požiarnou zbrojnicou a pred Obecnou pálenicou Králiky. Zber použitých akumulátorov a elektro - odpadu bude vyhlásený obecným rozhlasom, zber elektro-odpadu sa uskutoční v priebehu mesiaca september 2019.  

Vývoz komunálneho odpadu v obci Králiky

Vývoz KO v roku 2019 realizuje firma PUFEKO vždy každý párny týždeň v utorok. Nádoby musia byť vyložené pri komunikácii.

Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk