Print

Harmonogram zberu druhotných surovín-plastov

Harmonogram zberu druhotných surovín – plastov v roku 2018

  • 03. 01. 2018, 29 .01. 2018 16. 07. 2018
  • 26. 02. 2018 13. 08. 2018
  • 26. 03. 2018 10. 09. 2018
  • 23. 04. 2018 08. 10. 2018
  • 21. 05. 2018 05. 11. 2018
  • 18. 06. 2018 03. 12. 2018


Dňa 31. decembra 2017 sa zber plastov neuskutoční, nasledujúci zvoz bude 03. januára 2018.Papier a sklo sa zbiera len do označených veľkoobjemových kontajnerov pred Požiarnou zbrojnicou, pred Obecnou pálenicou Králiky a na parkovisku oproti rodinnému domu súp. č. 203. Zber použitých akumulátorov a elektro - odpadu bude vyhlásený obecným rozhlasom.

Vývoz komunálneho odpadu v obci Králiky

Vývoz KO v roku 2018 realizuje firma PUFEKO vždy každý párny týždeň v utorok. Nádoby musia byť vyložené pri komunikácii.

Kamera
Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk