Print

Harmonogram zberu druhotných surovín-plastov

Harmonogram zberu druhotných surovín – plastov na I. polrok 2019

  • 11. 01. 2019
  • 06. 02. 2019 
  • 07. 03. 2019 
  • 04. 04. 2019 
  • 09. 05. 2019 
  • 06. 06. 2019 


Papier a sklo sa zbiera len do označených veľkoobjemových kontajnerov pred Požiarnou zbrojnicou a pred Obecnou pálenicou Králiky. Zber použitých akumulátorov a elektro - odpadu bude vyhlásený obecným rozhlasom, zber elektro-odpadu sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl 2019 a mesiaca september 2019.  

Vývoz komunálneho odpadu v obci Králiky

Vývoz KO v roku 2019 realizuje firma PUFEKO vždy každý párny týždeň v utorok. Nádoby musia byť vyložené pri komunikácii.

Kamera
Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk