Print

Materská škola

 

Motto školy:
  „ Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole: o všetko sa rozdeľ, hraj fér, nikoho nebi, neber nič, čo ti nepatrí, keď niekomu ublížiš, povedz prepáč, pred jedlom si umy ruky, splachuj, ži vyrovnane, trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a spievaj, tancuj, hraj sa a pracuj, a ak vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na autá, chyť niekoho za ruku a  drž sa s ostatnými pohromade.   (Robert Fulghum)                                                                                                                                                                                                                 

Organizačná štuktúra:

Zriaďovateľ: Obec Králiky
Riaditeľka: Bc. Ľubomíra Maťovčíková, DiS.
Učiteľka: Mgr. Radoslava Patrnčiaková
Vedúca ZŠS: Paulína Handzušová
Kuchárka: Milena Chmelíková
Školníčka: Júlia Pavlíková

Kontakty:

Materská škola Králiky
Králická 98/50
976 34 Králiky
Č.t. 048/ 41 97 625

email: l.matovcikova@gmail.com

IČO : 42397260

Občianske združenie „Školička“
IČO : 42186943
IBAN : SK90 5600 0000 0013 1489 7003

Materská škola Králiky  je jednotriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj poldennú starostlivosť, a to v individuálnych prípadoch,  podľa požiadaviek rodičov a organizácie MŠ. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 2 kvalifikované pedagogické pracovníčky. Pracujú v heterogénnej triede s vekovým zložením detí od 3 do 6 rokov.

Prevádzka materskej školy

Pondelok až piatok od 6 30 hod. do 16 30 hod.

Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk