Print

Materská škola

 

Motto školy:
  „ Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole: o všetko sa rozdeľ, hraj fér, nikoho nebi, neber nič, čo ti nepatrí, keď niekomu ublížiš, povedz prepáč, pred jedlom si umy ruky, splachuj, ži vyrovnane, trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a spievaj, tancuj, hraj sa a pracuj, a ak vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na autá, chyť niekoho za ruku a  drž sa s ostatnými pohromade.   (Robert Fulghum)                                                                                                                                                                                                                 

Organizačná štuktúra:

Zriaďovateľ:  Obec Králiky
Riaditeľka:  Jarmila Dlhošová
Učiteľka MŠ: Bc. Ľubomíra Maťovčíková DiS.
Vedúca ZŠS: Petra Kormaňáková Budovcová
Kuchárka: Elena Valentová
Školníčka:  Júlia Pavlíková

Kontakty:

Materská škola Králiky
Králická 98/50
976 34 Králiky
Č.t. 048/ 41 97 625,0907 031 150

email: jarmila.dlhosova@gmail.com

IČO : 42397260

Občianske združenie „Školička“
IČO : 42186943
č.účtu : 1314893002/5600

Materská škola Králiky  je jednotriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj poldennú starostlivosť, a to v individuálnych prípadoch,  podľa požiadaviek rodičov a organizácie MŠ. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 2 kvalifikované pedagogické pracovníčky. Pracujú v heterogénnej triede s vekovým zložením detí od 2 do 6 rokov.

Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk