Print

Samospráva


Starosta obce Králiky :  Ivan Škamla

Telefónne číslo:  048/4197657,
Fax: 048/ 419 7344
Mobil:  0918844020,
E-mail: starosta@obeckraliky.sk
E-mail: obec@obeckraliky.sk

Zástupca starostu obce:  Roman Chmelík

Zamestnanci OÚ: Renáta Giertlová,Paulína Handzušová

Poslanci: MUDr. Ernest Caban, Miroslava Čajová, Beáta Franclová, Tomáš Handzuš,Roman Chmelík, Gabriela Michalková, Ján Slama
 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva:

 • Predseda: Roman Chmelík
 • Členovia:  Beáta Franclová, Renáta Giertlová


Finančná komisia:

 • Predseda: Miroslava Čajová
 • Členovia:  Beáta Franclová, Paulína Handzušová

Kultúrno-školská a športová komisia:

 • Predseda: Gabriela Michalková
 • Členovia:  Beáta Franclová, Tomáš Handzuš


Komisia na ochranu verejného poriadku:

 • Predseda: Roman Chmelík
 • Členovia:  MUDr. Ernest Caban, Tomáš Handzuš

Sociálno-zdravotná komisia:

 • Predseda: Paulína Handzušová
 • Členovia:  MUDr. Ernest Caban, Beáta Franclová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce:

 • Predseda:  Beáta Franclová
 • Členovia:   Miroslava Čajová, Tomáš Handzuš

Komisia na prešetrovanie sťažností , ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce:

 • Predseda: Ján Slama
 • Členovia:  Tomáš Handzuš, Gabriela Michalková

Hlavný kontrolór obce:

 • Ľubica Kapustová

 

Kamera
Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk