Print

Súčasnosť obce

Demografia

 •     Počet obyvateľov k 31.12.2009: 624 ( muži: 302, ženy: 322)
 •     Predproduktívny vek (0-14) spolu 90
 •     Produktívny vek (15-54) ženy 179
 •     Produktívny vek (15-59) muži 206
 •     Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 149
 •     Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 11 ( muži: 8, ženy: 3)

Infraštruktúra

    Občianska a technická vybavenosť:

 •     Predajňa potravinárskeho tovaru
 •     Knižnica
 •     Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 •     Turistická ubytovňa
 •     Futbalové ihrisko
 •     Verejný vodovod
 •     Komunálny odpad
 •     Zneškodňovaný komunálny odpad
 •     Materská škola
Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk