Print

Firmy v obci

 • "Školička" Materská škola Králiky, Králická 98/50, 976 34 Králiky - Činnosti záujmových organizácií (IČO:42186943)
   
 • Advokátska kancelária Martina Maxa, s.r.o , Králiky 168, 976 34 Králiky - Právne činnosti (IČO:36859737)
   
 • AK SKI, s.r.o., Králiky 181/101, 976 34 Králiky - Prevádzka športových zariadení (IČO:43969968)
   
 • Andrej Klačan, Králická 181/101, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:34988203)
 • Arnold Valuška, Králiky 52, 976 34 Králiky - Taxislužba (IČO:44182007)

 • Barbara Budová, Králická 8/12, 976 34 Králiky - Jedálne (IČO:44917881)

 • BGW-rekrea, spol. s r.o., Králiky 11, 974 01 Králiky - Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach (IČO:31638619)

 • Dana Klačanová, Králiky 11, 976 34 Králiky - Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo  (IČO:40370445)

 • DOBROTOVA, s.r.o., Králická 79, 976 34 Králiky - Nešpecializovaný veľkoobchod (IČO:44841205)

 • Dušan Chmelík - DUCHMAL, Králická 101/53, 976 34 Králiky - Stolárske práce (IČO:40366243)

 • ELEXIN spol. s r.o., Králiky 13341, 976 34 Králiky - Elektrická inštalácia (IČO:36641162)

 • ELITE SLOVAKIA PLUS, s.r.o., Valuškova 165/10, 976 34 Králiky - Prieskum trhu a verejnej mienky (IČO:45844984)

 • Emil Maxa - MAXA, Králiky 168, 976 34 Králiky - Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom (IČO:14422751)

 • Eva Kalinová, Králiky 56, 976 34 Králiky - Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach (IČO:34484752)

 • HUBA, s.r.o., Panská 522, 976 34 Králiky - Jedálne (IČO:45513279)

 • Igor Cimerman-VISTAV, Králiky 180, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:37591924)

 • Ing. Henrieta Budová, Králická 8/12, 976 34 Králiky - Zemné práce (IČO:34987673)

 • Ing. Ján Brašeň, Králiky 151, 976 34 Králiky - Stolárske práce  (IČO:32005989)

 • Ing. Štefan Lancz, Králiky 135, 976 34 Králiky - Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom  (IČO:41678320)

 • Ivan Beňo, Kostolná 153/4, 976 34 Králiky - Elektrická inštalácia (IČO:41679946)

 • Ivan Hromádka, Králiky 88, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:10838295)

 • Ivan Hubert, Králiky 522, 976 34 Králiky - Nákladná cestná doprava (IČO:44613539)

 • Ivan Kulik - IVO MAL, Králiky 97, 976 34 Králiky - Maľovanie a zasklievanie (IČO:35260980)

 • JABEL, spol. s r.o., Králiky 168, 976 34 Králiky - Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností (IČO:36035009)

 • Ján Bednár - STAV-KOVO, Králická 116/58, 976 34 Králiky - Služby pohostinstiev  (IČO:34254684)

 • Ján Giertli, Pánska 35/17, 976 34 Králiky - Zemné práce (IČO:41817842)

 • Janka Brnová, Králiky 6, 976 34 Králiky - Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom (IČO:41178777)

 • Janka Michalíková, Králiky 137, 976 34 Králiky - Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (IČO:37072099)

 • Jarmila Matuščinová, Králiky 73, 976 34 Králiky - Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach (IČO:37329588)

 • Jazdecký klub Králiky, Králiky 168, 976 34 Králiky - Činnosti športových klubov (IČO:35981687)

 • Jozef Obert, Králiky 5, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:40091392)

 • Jozef Pavlík, Králiky 144, 976 34 Králiky - Chov oviec a kôz (IČO:31006442)

 • Jozef Valent, Valušková 83/4, 976 34 Králiky - Výroba ostatných kovových výrobkov i. n. (IČO:31063632)

 • Jozef Žabka, Králická 137/78, 976 34 Králiky - Stolárske práce (IČO:41182146) 

 • Juraj Bíreš, Kostolná 160/33, 976 34 Králiky - Demolácia (IČO:43906931)

 • Klerex, s.r.o., Králická 89/40, 976 34 Králiky - Výroba lepidiel (IČO:44123612)

 • KLUB TECHNICKÝCH ŠPORTOV KRÁLIKY, Všešportový areál Králiky 96, 976 34 Králiky - Činnosti športových klubov (IČO:35991585)

 • KRÁLIKY, spol. s r.o., PENZION HOREC - Králiky , 976 34 Králiky - Hotelové a podobné ubytovanie (IČO:36004936)

 • KRÁLIKY-SK, s.r.o., Králiky 13341, 976 34 Králiky - Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie (IČO:36789399)

 • KRYOCONSULT, Králiky 469, 976 34 Králiky - Činnosti ostatných členských organizácií (IČO:45017832)

 • LIBERALIS s.r.o., Králická 183/104, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:44830777)

 • Ľubomír Cimerman, Králická 90/41, 976 34 Králiky - Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (IČO:45485399)

 • LUNGA VITA s.r.o., Králiky 36, 976 34 Králiky - Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom (IČO:36020

 • Marián Žabka, Králiky 174, 976 34 Králiky - Chov oviec a kôz (IČO:31006884)

 • MARIV s.r.o., Králiky 183, 976 34 Králiky - Fitnescentrá (IČO:36754846)

 • Mgr. Jozef Cimerman - Chata Mária, Králiky 188, 976 34 Králiky - Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie (IČO:41840682)

 • Michal Chmelík, Králická 101/53, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:40371387)

 • Michal Michalko, Priehon 111/8, 976 34 Králiky - Prevádzka športových zariadení (IČO:35259124)

 • Milan Habányi, Priehon 109/11, 976 34 Králiky - Veľkoobchod s odpadom a šrotom (IČO:44569572)

 • Miroslav Matuščin M - art, Králická 73/36, 976 34 Králiky - Stolárske práce (IČO:32023561)

 • MUDr. Božena Maxová - MAXA, Králiky 168, 976 34 Králiky - Maloobchod s použitým tovarom v predajniach (IČO:31898181)

 • MV Market s.r.o., Králická 145/86, 976 34 Králiky - Nešpecializovaný veľkoobchod (IČO:45294828)

 • Neinvestičný fond DERMAT, Králiky 172, 976 34 Králiky - Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n. (IČO:31931308)

 • Občianske združenie "Chatári Králiky - Dzurová", Obecný úrad, Králiky 96, 976 34 Králiky - Činnosti ostatných členských organizácií (IČO:37949888)

 • Obec Králiky, Králická 96/48, 976 34 Králiky - Všeobecná verejná správa (IČO:313548)

 • Obecná pálenica Králiky, spol. s r.o., Králiky 96/48, 976 34 Králiky - Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu (IČO:36017272)

 • Pasienka a urbár KRÁLIKY - pozemkové spoločenstvo, Králiky 96, 976 34 Králiky - Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve (IČO:45021317)

 • Peter Handzuš, Králiky 104, 976 34 Králiky - Ostatné špecializované stavebné práce i. n. (IČO:34258183)

 • Peter Holica, Králiky 46, 976 34 Králiky - Ostatná stavebná inštalácia (IČO:41678796)

 • Peter Makovník, Králická 185/108, 976 34 Králiky - Ostatné účelové stravovanie (IČO:34254749)

 • Peter Škvarka, Králiky 157, 976 34 Králiky - Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov (IČO:40891615)

 • PIESKOVEC, spol. s r.o., Králiky-Lom , 976 34 Králiky - Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice (IČO:36027685)

 • Róbert Matuščin, Králiky 73, 976 34 Králiky - Zemné práce (IČO:41676602)

 • Stanislav Hríbik-TRANS, Králiky 34, 976 34 Králiky - Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave (IČO:41183266)

 • Štefan Bajtek, Králiky 2, 976 34 Králiky - Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa (IČO:34989579)

 • Tomáš Valent, Valušková 83/4, 976 34 Králiky - Poradenstvo týkajúce sa počítačov (IČO:45627606)

 • V.I.T., s.r.o., Králická 89/40, 976 34 Králiky - Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo (IČO:44848056)

 • Viktor Vavrinčík, Králiky 3, 976 34 Králiky - Technické testovanie a analýzy (IČO:37327941)

 • VJKM s.r.o., Pánska 206/32, 976 34 Králiky - Maľovanie a zasklievanie (IČO:36626562)

 • Vladimír Cimerman - CIMO, Králiky 90, 976 34 Králiky - Oprava a údržba motorových vozidiel (IČO:35489553)

 • Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KRÁLIKY, Základná škola s MŠ, Králiky 89, 976 34 Králiky - Činnosti odborových organizácií (IČO:45028052)

 • Základná škola s materskou školou Králiky, Králiky , 976 34 Králiky - Základné školstvo (IČO:37956132)

 • Martin Zemba, Králická 27/27, 976 34 Králiky - Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce (IČO:45945772)

 • Beáta Handlovská - MOST, Králická 196/142, 976 34 Králiky - Výstavba obytných a neobytných budov i. n. (IČO:46017763)

 

Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk