Print

Harmonogram zberu druhotných surovín-plastov

Papier a sklo sa zbiera len do označených veľkoobjemových kontajnerov pred Požiarnou zbrojnicou a pred Obecnou pálenicou Králiky. Zber použitých akumulátorov a elektro - odpadu bude vyhlásený obecným rozhlasom, zber elektro-odpadu sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl a september 2022.  

Vývoz komunálneho odpadu v obci Králiky

Vývoz KO v roku 2022 realizuje firma PUFEKO vždy každý nepárny týždeň v utorok. Nádoby musia byť vyložené pri komunikácii.

 

Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk