Print

Samospráva


Starosta obce Králiky :  Ivan Škamla

Telefónne číslo:  048/4197657,
Fax: 048/ 419 7344
Mobil:  0918844020,
E-mail: starosta@obeckraliky.sk
E-mail: obec@obeckraliky.sk

Zástupca starostu obce:  Anita Cimermanová

Zamestnanci OÚ: Renáta Giertlová,Paulína Handzušová

Poslanci: Andrej Bíreš, Anita Cimermanová, Beáta Franclová, Mgr. Michal Kapusta, Jozef Obert, Ján Slama, Zuzana Žabková
 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva:

 • Predseda: Mgr. Michal Kapusta
 • Členovia:  Jozef Obert, Renáta Giertlová


Finančná komisia:

 • Predseda: Beáta Franclová, 
 • Členovia:  Zuzana Žabková, Paulína Handzušová

Kultúrno-školská a športová komisia:

 • Predseda: Anita Cimermanová
 • Členovia:  Andrej Bíreš, Jozef Obert


Komisia na ochranu verejného poriadku:

 • Predseda: Ján Slama
 • Členovia:  Andrej Bíreš, Mgr. Michal Kapusta

Sociálno-zdravotná komisia:

 • Predseda: Paulína Handzušová
 • Členovia:  Beáta Franclová, Zuzana Žabková


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce:

 • Predseda:  Zuzana Žabková
 • Členovia:   Anita Cimermanová, Beáta Franclová

Komisia na prešetrovanie sťažností , ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce:

 • Predseda: Andrej Bíreš
 • Členovia:  Mgr. Michal Kapusta, Ján Slama

Hlavný kontrolór obce:

 • Eva Valušková

 

Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk